Bied uw rouwbetuiging

Deze rouwbetuigingsruimte is gewijd aan de herinnering van Mijnheer Dirk Smekens. Diegene die ver weg wonen of niet de mogelijkheid hebben zelf de ceremonie bij te wonen, hebben hier een eenvoudige mogelijkheid om hun sympathie te betuigen aan de getroffen familie.

Dirk Smekens

Dirk Smekens

uit Wetteren

10 / 11 / 1956

09 / 11 / 2019

  • Geboren te Wetteren en overleden te Wetteren
  • Overleden op 62 jarige leeftijd
  • Echtgenoot van Mevrouw Ria Van Alboom